De nazorg

Tot zes weken na de bevalling ben je in principe nog onder behandeling bij onze verloskundigenpraktijk. Je kunt in die weken dus altijd telefonisch contact opnemen als je een vraag hebt of advies wilt!

Graag zien we jullie ongeveer zes weken na de bevalling nog eens terug voor de nacontrole op de praktijk. We willen graag weten hoe het met jullie gaat en of jullie gewend zijn aan het ouderschap. We blikken terug op de afgelopen periode, met als hoogtepunt de geboorte van jullie kind. Verder bespreken we je lichamelijke herstel en anticonceptie. De nacontrole is bedoeld voor jezelf als kraamvrouw, maar natuurlijk vinden we het altijd leuk als jullie baby mee komt.

Als er bijzonderheden zijn geweest tijdens de bevalling of het kraambed, dan raden wij je soms aan om bij de gynaecoloog of bij ons een afspraak te maken voor een nacontrole. Is dit niet het geval, dan is het aan jezelf om te beslissen of er behoefte is aan een nacontrole.

Weet dat je ons altijd kunt bellen in de periode na de bevalling, ook als je even behoefte hebt aan een luisterend oor!