Zwangerschap

In Nederland worden de normaal verlopende zwangerschap, bevalling en kraamtijd in principe begeleid door een verloskundige. Wanneer er om wat voor reden dan ook, specialistische zorg nodig is, zorgen we uiteraard dat je deze zorg krijgt van de gynaecoloog.
Je mag bij ons rekenen op de beste zorg voor jou en je kindje, hierbij hoort ook een goede samenwerking met de gynaecoloog. Wij werken voornamelijk samen met de gynaecologen, klinisch verloskundigen en de verpleegkundigen van het Albert Schweitzer ziekenhuis te Dordrecht. 

Een zwangerschap is vaak een periode met veel hoogtepunten, maar vaak ook een periode met veel vragen en onzekerheden. Tijdens de zwangerschapscontroles is veel aandacht voor jullie vragen en voor het geven van informatie over verschillende aspecten van de zwangerschap tot het ouderschap.
In het vroege begin van de zwangerschap komt er veel informatie op jullie af. Om die reden hebben we besloten om het intakegesprek in twee afspraken op te splitsen, zodat alle belangrijke informatie jullie gedoseerd toekomt. 

Zodra je weet dat je zwanger bent, mag je je bij onze praktijk aanmelden.

Ter voorbereiding op de afspraak vragen we jullie om een intakeformulier in te vullen, deze ontvangen jullie na aanmelding via de mail. De informatie kan dan alvast verwerkt worden in ons systeem en eventuele bijzonderheden kunnen worden uitgezocht.
Deze vragenlijst komt, indien er geen bijzonderheden zijn, bij de tweede controle aan bod.