Hielprik en gehoortest

Hielprikscreening en gehoortest

Tussen de 4e en 7e dag na de geboorte komt het screeningsteam van Rivas bij jullie thuis langs om, wanneer jullie daar toestemming voor geven, de hielprikscreening en de gehoortest te verrichten.

De hielprik houdt in dat er een prikje in het hieltje van jullie baby gegeven wordt om bloed af te nemen. In een laboratorium wordt dit bloed onderzocht op 19 zeldzame, maar ernstige aandoeningen. Denk hierbij aan afwijkingen aan de schildklier, bijnieren, stofwisselingsziektes, sikkelcelziekte en Taaislijmziekte.

De aandoeningen zijn niet te genezen, maar wel goed te behandelen met bijvoorbeeld dieet of medicijnen. Tijdige opsporing van deze aandoeningen kan zeer ernstige schade aan de lichamelijke of geestelijke ontwikkeling voorkomen of beperken. Op de website van het RIVM staat beschreven om welke aandoeningen het precies gaat.

Als uit het onderzoek blijkt dat jullie kind een aandoening heeft, kan dat betekenen dat jullie drager zijn van deze ziekte. Je hebt dan zelf geen klachten, maar dit kan wel gevolgen hebben voor een eventuele volgende zwangerschap. Mocht blijken dat één van jullie mogelijk drager is van een ziekte, dan krijg je hierover bericht van je huisarts. Als jullie deze informatie niet willen ontvangen, moeten jullie dat aan de medewerker van het screeningsteam aangeven bij het verrichten van de hielprik.

Na het afnemen en testen van het bloed blijft het nog een jaar bewaard in het laboratorium. Het kan zijn dat het bloed anoniem gebruikt wordt voor wetenschappelijk onderzoek. Wetenschappelijk onderzoek is nodig om ziekten te voorkomen en behandelingen te verbeteren. Mochten jullie bezwaar hebben tegen het gebruik van het bloed voor wetenschappelijk onderzoek, dan kunnen jullie dit aan ons aangeven tijdens het verrichten van de hielprik.

Als alle uitslagen goed zijn, dan ontvangen jullie geen bericht. Mochten er bijzonderheden zijn, dan krijg je zo spoedig mogelijk bericht. Dit gebeurt meestal binnen 3 weken na afname. Bewaar de witte envelop van de hielprik tot drie maanden na de geboorte.

De gehoortest wordt tegelijkertijd met de hielprik gedaan door de Rivas. Door middel van een apparaatje in het oor (dit lijkt op een oorthermometer), wordt getest of het gehoor voldoende is aangelegd. De test is niet pijnlijk. Het is wel handig als de baby de dag van de gehoortest niet in bad is geweest, dit kan de test bemoeilijken.

Aanbevolen website:

RIVM